Čeština pro děti hovořící nejen česky

Česká škola v Kodani pomáhá dětem v rozvíjet aktivní znalost českého jazyka a podporuje jejich zájem o historii a kulturu ČR. Snahou je, aby pro děti žijící ve vícejazyčném prostředí byl český jazyk přirozenou součástí života. Běžná výuka (z kapacitních důvodů pozastavena) a doplňkové akce, které pořádáme, mají za cíl komplexní rozvoj osobnosti dětí. Výuka se zaměřuje na rozvoj komunikačních, hudebních, výtvarných, pohybových a rozumových dovedností. Snažíme se pro děti navodit příjemné prostředí a vhodnou motivací je vést k tomu, aby pasivní znalosti českého jazyka převedly do aktivního užívání. Důležitým cílem také je, aby děti našly české kamarády a mohly tak český jazyk procvičovat. U starších skupin se snažíme vzbudit zájem o českou kulturu, společnost a historii.

pastelky-1