Čeština pro děti hovořící nejen česky

Česká škola v Kodani nabízí výuku v českém jazyce pro děti, které žijí Kodani a jejím okolí a doma mluví česky. Ve školním roce 2017/2018 otevíráme opět tři skupiny přizpůsobené věku a schopnostem dětí: dvě skupiny pro předškoláky a jednu skupinu pro mladší školáky. Organizačně je škola součástí spolku vKodani.cz.

Výuka probíhá zhruba každou druhou neděli dopoledne v prostorách školy v Lyngby, Engelsborgvej 66, 2800 Kongens Lyngby. Předškolní výuky se děti účastní spolu se svými rodiči.

Česká škola pomáhá dětem v rozvíjet aktivní znalost českého jazyka a podporuje jejich zájem o historii a kulturu ČR. Snahou je, aby pro děti žijící ve vícejazyčném prostředí byl český jazyk přirozenou součástí života. Běžná výuka a doplňkové akce, které pořádáme, mají za cíl komplexní rozvoj osobnosti dětí. Výuka se zaměřuje na rozvoj komunikačních, hudebních, výtvarných, pohybových a rozumových dovedností. Snažíme se pro děti navodit příjemné prostředí a vhodnou motivací je vést k tomu, aby pasivní znalosti českého jazyka převedly do aktivního užívání. Důležitým cílem také je, aby děti našly české kamarády a mohly tak český jazyk procvičovat. U starších skupin se snažíme vzbudit zájem o českou kulturu, společnost a historii.

pastelky-1