Výuka

Běžná výuka ve všech skupinách probíhá zhruba každou druhou neděli, termíny průběžně doplňujeme do kalendáře v dolní části stránky.

Registrace

Účast na nedělní výuce je vždy třeba potvrdit do pátku přes Doodle. Potřebujeme vědět, kdo v neděli přijde, abychom mohly připravit program přizpůsobený věku a počtu dětí.

Přihláška na rok 2015/2016

Přihláška na školní rok 2015/2016 (ve formátu .xls). Přihlášku prosím vyplňte a zašlete Zuzaně Knudsen na e-mail knudsen_zuzana@hotmail.com

Skupiny od 31. srpna 2015

Předškolní výuka

Výuka je přizpůsobena věku a počtu dětí, malé děti se učí pomocí říkanek a písniček a výuku doplňují sportovní a výtvarné činnostmi. Starší skupina se učí formou samostatné práce, činnostmi ve skupinách. Výuka je zaměřena na aktivní používání českého jazyka a na sociální rozvoj dětí.

Berušky: Výuka pro děti do ukončených 3 let probíhá od 09:30 do 10:15. V průběhu hodiny jsou zařazeny krátké přestávky, protože malé děti udrží pozornost jen po dobu několika minut a zejména menší děti často potřebují nakojit nebo přebalit.

Předškoláci: Výuka pro děti ve věku od 3 do 6 let probíhá od 10:30 do 11:30.

Školní výuka

Kromě jazyka se tématicky věnujeme zejména zeměpisu a dějepisu České republiky. Čteme jednoduché texty a žáci se seznamují s původními českými autory.

Školní výuka pro děti ve věku 6 – 11 let probíhá od 10:30 do 11:30.

IMG_2397