Berušky: děti od 2 do 3 let

DŮLEŽITÉ!

Pravidelná výuka je z kapacitních důvodů dočasně zrušena.
Termíny chystaných akcí můžete nalést v kalendáři nebo v sekci Aktuality – Česká škola.

Děkujeme za pochopení.

Tým České školy

Setkávání pro nejmenší a jejich rodiče. Činnosti se odvíjejí podle aktuálních potřeb a zájmů dětí, které jsou v tomto raném velmi rozdílné. Děti udrží pozornost jen velmi krátce. Některé lezou, jiné rády sedí, další chodí a běhají. Všechny děti se brzy unaví, mají hlad, žízeň, nebo naopak v daný den vůbec nemají náladu, protože jsou unavené, trochu nemocné nebo jim rostou zuby. S tím vším počítáme a plán výuky přizpůsobujeme stavu “tady a teď”.

Na výuku je třeba se přihlásit vždy nejpozději den předem přes Doodle (odkaz bude vždy zveřejněn před výukou). Výuka probíhá, pokud se přihlásí alespoň tři děti.

Tato skupina se zaměřuje na rozvoj vztahu mezi matkou/otcem, dítětem a češtinou. Vedeme děti k prvotnímu pochopení českých slov, jejich uvědomování si a procvičování pomocí jednoduchých říkanek, písniček a výtvarného vyjádření. Děti používají rytmické hudební nástroje, jako jsou ozvučená dřívka, činelky, bubínky, rumba vajíčka, aby vnímaly strukturu řeči. Děti také mohou malovat speciálně upravenými barevnými koulemi, které slouží k tréninku správného úchopu a rozvoji jemné motoriky. Malování také rozvíjí vyjadřovací schopnosti a podporuje tvořivost a fantazii. To vše napomáhá řečovému rozvoji, schopnosti porozumět mluvenému slovu a převést myšlenky do řeči.

Pozn.:  Mladší děti do 2 let mohou také přijít a jsou vítány, ale je třeba brát v potaz, že tyto malincí těžko mohou zvládat stejné aktivity jako starší. Bohužel těchto mladších dětiček není prozatím tolik, abychom pro ně mohly vytvořit samostatnou skupinu. Avšak tím, že budou školu navštěvovat už od takhle nízkého věku, zvyknou si na ni, budou v kontaktu s češtinou a s českými dětmi, najdou si kamarády a bude pro ně jednodušší se do toho našeho českého kolektivu začlenit.