Škola: děti od 6 do 11 let

DŮLEŽITÉ!

Pravidelná výuka je z kapacitních důvodů dočasně zrušena.
Termíny chystaných akcí můžete nalést v kalendáři nebo v sekci Aktuality – Česká škola.

Děkujeme za pochopení.

Tým České školy

Výuka je zaměřena především na motivaci k aktivní komunikaci v českém jazyce, čtení a porozumění českých textů, a na základní zeměpisné a dějepisné znalosti ve vztahu k České Republice. Většina dětí ve školní skupině ovládá češtinu spíše pasivně. Snažíme se proto “zasunuté” znalosti dětí aktivovat formou her, soutěží a skupinové práce, a pomoci dětem vytvořit si slovní zásobu tak, aby se mohly česky dorozumět v každodenních situacích. Věnujeme také pozornost českým pohádkám a pověstem a porovnávání českých a dánských tradic, jako jsou Vánoce a Velikonoce.