Školné

!!!Od příštího roku plánujeme změnu v úhradě školného, proto permanentky již nekupujte, do konce roku bude výuka placena jednorázově, případně z již zakoupených permanentek. O školném vás budeme informovat!!!

Vstupné na běžnou výuku do konce roku 2017

Jednorázové vstupné na běžnou výuku ve výši 35 kr. lze uhradit buď v hotovosti při každé hodině  nebo bankovním převodem na účet spolku vKodani.cz, reg nr. 1329, konto nr. 4380249869. Do zprávy pro příjemce uveďte údaje v podobě “Skola-Prijmeni”, například “Skola-NovakJensen”, usnadníte tím dohledání platby.