Školné

Jelikož v loňském školním roce nebyla návštěvnost výuky příliš vysoká, rozhodly jsme se, že v letošním roce se zaměříme pouze na akce pro děti. Pokud bude o výuku zájem, můžeme ji v 2. pololetí opět spustit.
 
Nevyhlašujeme tudíž žádné školné na toto pololetí, v případě akcí se vstupným bude možné vstupné zaplatit: 
  • hotově na místě akce,
  • převodem na účet spolku vKodani.cz (reg.nr. 1329, konto 4380249869),
  • přes mobile pay na číslo 81682.