Spolupracujeme…

Provozovatel

Spolek vKodani.cz

Partneři

Podpora české výuky v zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spravuje oblast povinné školní docházky včetně vzdělávání žáků v zahraničí

Pracoviště MZV ČR pro krajanské záležitosti

Dům zahraničních služeb, program “Krajané”

Česká škola bez hranic, kterou provozuje občanské sdružení Česká škola bez hranic

Organizace mající vztah k češtině a dánštině

Dansk-Tjekkisk Forening Cílem spolku je posilovat a rozvíjet vztahy mezi obyvateli Dánska a České republiky prostřednictvim vyměny informací o kulturních, politických a jinych zajimavých pomerech v těchto zemích.

Český kroužek v Kodani Stránky Českého kroužku v Kodani, který pořádal předškolní aktivity od ledna 2009 do června 2013. Od září 2013 provozuje předškolní a školní výuku Česká škola v Kodani, která je od ledna organizační součástí spolku vKodani.

Dánské velvyslanectví v Praze

Články o Dánsku na webu Skandinávského domu, českého občanského sdružení

The Scandinavian Language School v Praze, který nabízí mj. výuku dánštiny pro Čechy a naopak češtiny pro Skandinávce.