Tipy a náměty

Mnohé děti vyrůstají v prostředí, kde se hovoří dvěma a více jazyky. O bilingvismu a multilingvismu pojednává zejména zahraniční literatura, problematice se však věnuje stále více česky píšících autorů, ať už odborníků, praktiků nebo laiků, kteří se ocitli ve vícejazyčné situaci.

Jak si hrát s dětmi v různém věku? Shromáždili jsme pro vás odkazy na webové stránky, které se věnují pestré paletě pedagogických námětů.

Shromáždili jsme říkanky, které si oblíbily zejména děti v předškolním věku (3 – 6 let).

Rozrůstá se knihovna České školy. Ve výuce používáme nejen literaturu, kterou Česká škola pořídila nebo dostala darem, ale také vlastní knihy a další publikace, které nám z různých důvodů přirostly k srdci.

Průběžně ověřujeme platnost odkazů a doplňujeme další adresy. Napište nám, pokud víte o zajímavém webu, nebo pokud některý z uvedených odkazů nefunguje.