Dětský pěvecký sbor CARMINA v Kodani

Milí krajané, pokud budete mít čas, přijďte si poslechnou a potěšit se českými a anglickými písničkami v podání Dětského pěveckého sboru CARMINA z Pardubic.

Dětský pěvecký sbor CARMINA třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy ZŠ Pardubice, Prodloužená ul., Česká republika, který zahájil svou činnost ve školním roce 1989/90, se řadí mezi nejlepší české dětské pěvecké kolektivy obdobně specializovaných škol. Od založení jej vede sbormistryně Mgr. Ivana Bednářová.

Během krátké doby se sbor vypracoval mezi špičku českých školních dětských sborů. Je významným reprezentantem města Pardubice, ale i českého sborového umění na mezinárodním poli. Svědčí o tom řada laureátských ocenění ze sborových soutěží v ČR i v zahraničí: přes 100 zlatých, stříbrných a dalších cen.

Sbor CARMINA vystupoval v koncertních sálech v Evropě: Německo, Wales, Rakousko, Holandsko, Belgie, Itálie, Slovensko, Francie, Polsko, Maďarsko, Anglie, Švýcarsko a Dánsko. Za 30 let existence absolvoval více než 500 koncertů.

Spolupracoval s řadou profesionálních i amatérských těles, orchestrů a sólistů v České republice (Komorní filharmonie Pardubice atd.). Sbor vydal 12 vlastních nahrávek na CD.

Repertoár sboru CARMINA je velmi bohatý. Zahrnuje skladby od 18. do 21. století, moderní populární melodie, české, moravské a slovenské lidové písně a mnoho vánočních písní a koled.