Časopis Krajiny češtiny

Dům zahraničních služeb (DZS), příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), vydává od prosince 2009 internetový časopis Krajiny čestiny. Časopis slouží jako komunikační platforma především ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce napříč spektrem učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích, ale vítáme také příspěvky ze strany ostatních zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině.

V červenci 2013 vyšlo páté číslo časopisu, nicméně spoustu zajímavých informací a námětů naleznete i v číslech předchozích.