Pozvánka odjinud: Český Ježíšek dětem

Milí krajané,

rádi bychom navázali aktivní spolupráci s vaším spolkem v zahraničí. Zaměřujeme se na práci s dětmi a letos pro ně máme připraven vánoční dárek v podobě zábavné vzdělávací hry na dotykových přístrojích.
Zahajujeme tak tradici každoročního obdarovávání dětí na celém světě z České republiky s názvem „Český Ježíšek dětem“. Dárkem je elektronická verze didaktické pomůcky DOMALUJ SI ŘÍKANKU/DRAW YOUR POEM, která bude ke stažení on-line zdarma po dobu 24 hodin, a to dne 24.12.2014 od 15.00 hod středoevropského času do 25.12.2014 do 15.00 hod středoevropského času po celém světě na www.hrajemesi.org. Jak sám název napovídá, dětem přibližuje krásu i bohatost českého jazyka a hravou formou rozvíjí jejich obrazotvornost a fantazii.
Navázání naší vzájemné spolupráce však nespočívá pouze v založení tradice vánočního dárku z Česka všem dětem. Celý projekt DOMALUJ SI ŘÍKANKU je dlouhodobý a připravili jsme ho ve spolupráci s dětským psychologem, učiteli a pracovníky speciální pedagogiky.
Na jeho realizaci se podílí firma AstrumQ Interactive a Nadační fond Rozum a Cit.

Příjemné prožití vánočních svátků a společné radosti s dětmi nad vánočním dárkem přejí autoři projektu

Marta Branny Dvořáková a Stanislav Branny
www.hrajemesi.org

Dear compatriots,

We would like to establish an active cooperation with your association abroad. We focus our project on working with children and this year we have prepared for them a Christmas present in a form of an entertaining and educational game for touch devices.

We are very pleased to initiate in this way a tradition of annual gifting to Czech children all over the world named “Czech Baby Jesus to children“. The gift is an electronic version of a didactic instrument DRAW YOUR POEM that is going to be available online all over the world to download for free during 24 hours from December 24, 2014 to December 25, 2014, from 15:00 CET to 15:00 CET on www.hrajemesi.org.

As its name suggests, the game familiarizes the children with beauty and richness of the Czech language and introduces a playful way to develop their imagination and fantasy.

Establishing our mutual cooperation does not consist only in establishing the tradition of giving Christmas presents from the Czech Republic to all children. The whole project Draw Your Poem is a long-term plan and is prepared in cooperation with child psychologists, teachers and education specialists.

AstrumQ Interactive company and Rozum a Cit Foundation participate in implementation of the project.

Marta Branny Dvořáková and Stanislav Branny, authors of the project, wish you a merry Christmas and shared joy with children as they discover their Christmas presents.

Marta Branny Dvořáková a Stanislav Branny
www.hrajemesi.org