Návštěva z české ambasády 27. října 2013

V neděli 27. října 2013 se na naši výuku přijdou podívat pan velvyslanec a paní konzulka. Asi v 11 hodin předvedou všechny skupiny pásmo písniček a her, které děti nacvičily v tomto školním roce.