NOC S ANDERSENEM 5. – 6. dubna 2019

Milé děti a vážení rodiče,
 
tak jako v minulých letech i v letošním roce proběhne mezinárodní akce knihoven na podporu dětského čtenářství NOC S ANDERSENEM
 
Česká škola v Kodani se tradičně této čtenářské akce účastní, a proto zveme všechny děti k přespání a čtení pohádek a pověstí ve škole Brøndagerskolen přes noc 5. – 6. dubna 2018. Letošním tématem jsou“Staré pověsti české”.
Veškeré potřebné informace naleznete v POZVÁNCE.
PŘIHLÁŠKU posílejte na knudsen_zuzana@hotmail.com do 29. 3. 2019!!!