Instituce a organizace

Provozovatel

Spolek vKodani.cz

Partneři

Velvyslanectví České republiky v Kodani
Velvyslanectví České republiky v Kodani

Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune a LyngbyGuiderne umožňují bezplatné užívání prostor v Engelsborgskolen.

Podpora české výuky v zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spravuje oblast povinné školní docházky včetně vzdělávání žáků v zahraničí

Pracoviště MZV ČR pro krajanské záležitosti

Dům zahraničních služeb, program “Krajané”

Česká škola bez hranic, kterou provozuje občanské sdružení Česká škola bez hranic

Sociální sítě

Otevřená skupina sdružení vKodani.cz

Uzavřená skupina České školy v Kodani

Organizace mající vztah k češtině a dánštině

Dansk-Tjekkisk Forening Cílem spolku je posilovat a rozvíjet vztahy mezi obyvateli Dánska a České republiky prostřednictvim vyměny informací o kulturních, politických a jinych zajimavých pomerech v těchto zemích.

Český kroužek v Kodani Stránky Českého kroužku v Kodani, který pořádal předškolní aktivity od ledna 2009 do června 2013. Od září 2013 provozuje předškolní a školní výuku Česká škola v Kodani, která je od ledna organizační součástí spolku vKodani.

Dánské velvyslanectví v Praze

Články o Dánsku na webu Skandinávského domu, českého občanského sdružení

The Scandinavian Language School v Praze, který nabízí mj. výuku dánštiny pro Čechy a naopak češtiny pro Skandinávce.