O nás

Česká škola v Kodani vznikla v roce 2013 sloučením Českého kroužku v Kodani, který vznikl z iniciativy rodičů dětí do 6 let v roce 2009, a výuky pro školáky ve věku 6 – 11 let, která do roku 2012 probíhala v rámci Dánsko-českého spolku. Od ledna 2014 je Česká škola v Kodani organizační součástí spolku vKodani.cz.

Česká škola funguje převážně na dobrovolnické bázi a o její provoz se průběžně stará okolo deseti krajanek, které potkáte na výuce a dalších akcích.