Vícejazyčnost

Stránky o bilingvní výchově jsou určeny pro všechny české a poločeské rodiny z celého světa, které si daly za úkol vychovat ze svých potomků bilingvní či dokonce multilingvní jedince.

MultiGlot poskytuje informace pro rodiny, ve kterých se mluví dvěma a více jazyky, a podporuje rozvoj češriny u dětí, které dlouhodobě žijí v zahraničí.