Vícejazyčnost

Stránky o bilingvní výchově jsou určeny pro všechny české a poločeské rodiny z celého světa, které si daly za úkol vychovat ze svých potomků bilingvní či dokonce multilingvní jedince.

 

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek
Měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí…