Jak se hravě učit

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou analýzu.

http://www.deticizincu.cz/rs/vystupy-projektu/publikace-R33.html

http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/ucebnice-online-odkazy

http://ucebnice.org/katalog

Předškoláci je magazín pro předškolní a mimoškolní vzdělávání.

Veselá chaloupka nabízí výukové materiály pro 1. stupeň ZŠ.

Dětské stránky se věnují pedagogickým námětům pro předškoláky a děti na prvním stupni ZŠ.

Výtvarka nejen pro děti popisuje různé výtvarné metody a náměty činnosti rozvíjející dětskou tvořivost.