Mgr. Zuzana Knudsen, Ph. D.

Zuzana Knudsen

Telefon: +45 30 84 01 00
E-mail:  knudsen_zuzana@hotmail.com

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, učitelství oboru matematika-biologie. Během studií jsem spoustu let pracovala jako oddílová vedoucí na letních táborech pro děti. Po promoci v Brně jsem pokračovala ve studiu ve Velké Británii, kde jsem mimo jiné potkala svého budoucího manžela a v roce 1999 se s ním odstěhovala do Dánska. Po půlročním intenzivním kursu dánštiny jsem si našla práci v Motorole, kde jsem během let prošla různými odděleními a dnes pracuji jako systémová inženýrka. Mám dvě děti, které již pomalu odrůstají české škole, ale slouží jako neutuchající zdroj inspirace a příklad toho, jak je důležité neustále aktivovat češtinu v prostředí, kde je primárním každodenním jazykem dánština.

V České škole v Kodani vyučuji ve škole pro děti ve věku 6 – 11 let.