Školní rok 2016/2017 začíná 4. září 2016

Výuku v České škole v Kodani zahájíme v neděli 4. září 2016.

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, na e-mail ceskaskola.vkodani@gmail.com, nebo ji přineste do výuky.

Těšíme se na malé a velké příznivce České školy v Kodani!